لیست دانشگاه های اوکراین

موسسه نادین کاوش | تحصیل در اوکراین

 • ردیفنام دانشگاه University name 
  1دانشگاه ملی خارکفKarazin Kharkiv National University
  2دانشگاه ملی رادیو الکترونیک خارکفKharkiv National University of Radio Electronics
  3خارکف دانشگاه فنی و مهندسی ساخت و ساز و معماریKharkiv State Technical University of Construction and Architecture
  4کیف ملی دانشگاه ساخت و ساز و معماریKyiv National University of Construction and Architecture
  5آکادمی ملی علوم اوکراینNational Academy of Sciences of Ukraine
  6دانشگاه ملی هوافضاNational Aerospace University
  7دانشگاه ملی حمل و نقل هواییNational Aviation University
  8دانشگاه فنی ملیNational Technical University
  9دانشگاه ملی اوکراینNational Technical University of Ukraine
  10دانشگاه ملی علوم زندگی و علوم محیطیNational University of Life Science & Environmental Studies
  11تاراس شوچنکو دانشگاه کیفTaras Schevchenko University of Kiev
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه ملی اقتصاد شهری بکتف در خارکفBeketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  2دانشگاه ملی دونتسکDonetsk National Technical University
  3دانشگاه فنی و مهندسی خودرو و بزرگراه خارکفKharkiv State Automobile and Highway Technical University
  4دانشگاه ملی زبان شناسی کیفKyiv National Linguistics University
  5دانشگاه ملی طراحی و فناوری کیفKyiv National University of Design and Technology
  6آکادمی موسیقی ملی میکا لیسنکو لویو Mycola Lysenko Lviv National Music Academy
  7ملی متالورژی آکادمی اوکراینNational Metallurgical Academy of Ukraine
  8آکادمی موسیقی ملی چایکوفسکی National P.I Caikovsky Musical Academy
  9دانشگاه ملی کشتی سازی دریاسالار ماکارفNational University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov
  10آکادمی دریایی ملی اودساOdesa National Maritime Academy
  11اودسا آکادمی دولتی مهندسی عمران و معماریOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
  12دانشگاه ایالتی سومیSumy State University
  13دانشگاه علمی و فرهنگی اومانUman National University of Horticulture
  14دانشگاه ایوان فرانکو ایالت ژیتومیرZhytomyr State ‘Ivan Franko’ University