لیست دانشگاه های ایرلند

 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه ملی ایرلند، گالویNational University of Ireland, Galway
  2کالج ترینیتی دوبلینTrinity College Dublin
  3دانشگاه کالج کرکUniversity College Cork
  4کالج دانشگاه دوبلینUniversity College Dublin
  5دانشگاه لیمریکUniversity of Limerick
 •  نام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه ایالتی دوبلینDublin City University
  2انستیتوی فناوری دوبلینDublin Institute of Technology
  3دانشگاه ملی ایرلندNational University of Ireland Maynooth
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1موسسه فناوری AthloneAthlone Institute of Technology
  2انستیتو تکنولوژی پنبهCork Institute of Technology
  3موسسه فناوری DundalkDundalk Institute of Technology
  4موسسه فناوری گالویل مایوGalway Mayo Institute of Technology
  5موسسه فناوری کارلوInstitute of Technology Carlow
  6موسسه فناوری SligoInstitute of Technology Sligo
  7موسسه فناوری طالقInstitute of Technology Tallaght
  8موسسه فناوری واترفوردWaterford Institute of Technology