لیست دانشگاه های ترکیه

تحصیل در ترکیه | موسسه نادین کاوش

از بین دانشگاه های ترکیه، تعداد خاصی از آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هستند که در ادامه لیست این دانشگاه ها را در 3 رده ممتاز، خوب و متوسط به شما نمایش می دهیم :

 • ردیفدانشگاه University 
  1دانشگاه بیلکنتBilkent University
  2دانشگاه بوغازیچیBogazici University
 • ردیفدانشگاه University 
  1دانشگاه هاچه تپهHacettepe University
  2دانشگاه استانبولIstanbul University
  3دانشگاه غازیGazi Universitesi
  4دانشگاه سبانچیSabanci University
  5دانشگاه KOCKOC University
  6دانشگاه فنی استانبولIstanbul Technical University
  7دانشگاه فنی خاورمیانهMiddle East Technical University
 • ردیفدانشگاه University 
  1دانشگاه دوکوز ایلولDokuz Eylul Universitesi
  2دانشگاه اژهEge Universitesi
  3دانشگاه مارماراMarmara Universitesi
  4دانشگاه چوکورواCukurova Universitesi
  5دانشگاه آنادولوAnadolu University
  6دانشگاه آنکاراAnkara University
  7دانشگاه فنی ییلدیزYildiz Technical University
 • ردیفدانشگاهUniversity
  1دانشگاه استانبولIstanbul University
  2دانشگاه حاجی تپهHacettepe university
  3دانشگاه آنکاراAnkara University
  4دانشگاه کوچKoc University
  5دانشگاه آتاتورکAtaturk university
  6دانشگاه اژهEge university
  7دانشگاه سلیمان دمیرل (فقط دندانپزشکی)Suleyman Demirel University
  8دانشگاه غازی (فقط دندانپزشکی)Gazi University
  9دانشگاه ازمیر کتیپ کلبی (فقط دندانپزشکی)Izmir Katip Celebi University