لیست دانشگاه های روسیه

تحصیل در روسیه | موسسه نادین کاوش

لیست دانشگاه های روسیه

 • ردیففارسیEnglish
  1دانشگاه ایالتی بشکیرBashkir State University
  2دانشگاه ملی علوم تحقیقات بومان مسکوBauman Moscow State Technical University National Research
  3دانشگاه دولتی نفت و گاز گوبکینGubkin Russian State University of oil and Gas
  4دانشگاه فدرال کازانKazan Federal University
  5دانشگاه فنی و تحقیقاتی ملی کازانKazan National Research Technical University
  6دانشگاه تحقیقات تکنولوژی ملی کازانKazan National Research Technological University
  7دانشگاه ایالتی لاباچفسکی نیژنی نووگرادLobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  8دانشگاه دولتی مسکو لومونسوفLomonosov Moscow State University
  9مرکز تحقیقات ملی حمل و نقل هوایی مسکو Moscow Aviation Institute National Research University
  10موسسه فیزیک و فناوری مسکوMoscow institute of Physics and Technology
  11موسسه امور خارجه مسکو، دانشگاه میگی موMoscow State Institute of International Relations MGIMO University
  12دانشگاه دولتی مهندسی عمران مسکوMoscow State University of Civil engineering MGSU Moscow
  13موسسه تحقیقاتی دانشگاه مهندسی انرژی مسکوNational Research University Moscow Power Engineering Institute
  14دانشگاه پلی تکنیک پتر کبیر سنت پترزبورگPeter the Great St. Petersburg Polytechnic University
  15آکادمی علوم روسیهRussian Academy of Sciences
  16دانشگاه ملی کشاورزی روسیهRussian State Agrarian University
  17دانشگاه دولتی آب و هواشناسی روسیهRussian state Hydro meteorological University
  18دانشگاه علوم ورزش جسمانی روسیه Russian state University of physical Education Sport
  19دانشگاه معدن سنت پترزبورگSaint Petersburg Mining University
  20دانشگاه ایالتی سنت پترزبورگSaint Petersburg State University
 • ردیففارسیEnglish
  1دانشگاه دولتی روسیهAll-Russian State University
  2دانشگاه فنی دولتی آستاراخانAstrakhan State Technical University
  3دانشگاه ایالتی آستاراخانAstrakhan State University
  4دانشگاه فدرال شرقیFar Eastern Federal University
  5دانشگاه صنعتی دریای خزر ولادی وستوکFar Eastern State Technical Fisheries University Vladivostok
  6دانشگاه ایالتی امانوئل کانت بالتیک کالینیگرادImmanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad
  7دانشگاه فنی ایالتی کالینیگرادKaliningrad State Technical University
  8دانشگاه کشاورزی ایالت کوبان کراسنودارKuban State Agrarian University Krasnodar
  9دانشگاه فناوری ایالتی کوبان Kuban State University of Technology
  10دانشگاه ایالتی کوبان کراسنودارKuban State University Krasnodar
  11آکادمی دولتی مسکو پزشکی دامپزشکی و بیوتکنولوژیMoscow state academy of veterinary medicine and biotechnology
  12دانشگاه فنی و مهندسی راه سازی و خودرو مسکوMoscow State Automobile and Road Technical University
  13کنسرواتوار دولتی مسکوMoscow State Conservatory
  14دانشگاه جنگلبانی مسکوMoscow State Forest University
  15دانشگاه کشاورزی دولتی مسکوMoscow State Pedagogical University
  16دانشگاه دولتی فرهنگی و هنری مسکوMoscow State University of Culture and Arts
  17دانشگاه دولتی طراحی و فناوری مسکوMoscow State University of Design & Technology
  18دانشگاه علوم غذایی مسکوMoscow State University of Food Production
  19دانشگاه دولتی ژئودزی و کارتوگرافی مسکوMoscow State University of Geodesy and Cartography
  20دانشگاه دولتی مسکو، مهندسی راه آهنMoscow State University of Railway Engineering
  21دانشگاه تکنولوژیک مسکوMoscow Technological University
  22دانشگاه تحقیقات ملی بلگراد National Research Belgorod State University
  23دانشگاه فنی تحقیقات ملی ایرکودتسکNational Research Irkutsk State Technical University
  24دانشگاه تحقیقات ملی موردوویاNational Research Mordovia State University
  25دانشگاه ملی تحقیقات هسته ایNational Research Nuclear University
  26دانشگاه  تحقیقات ملی ایالتی اورال جنوبیNational Research South Ural State University
  27دانشگاه پلی تکنیک حقیقات ملی ایالتی تامسکNational Research Tomsk Polytechnic University
  28دانشگاه تحقیقات ملی ایالتی تامسکNational Research Tomsk State University
  29دانشگاه ملی تحقیقاتNational Research University
  30دانشگاه ملی تحقیقات الکترونیکNational Research University of Electronic Technology
  31دانشگاه ملی علوم و فناوریNational University of Science and Technology
  32دانشگاه فدرال قفقاز شمالیNorth Caucasian Federal University Stavropol
  33دانشگاه فدرال شمال شرقیNorth-Eastern Federal University
  34دانشگاه دولتی اوستین شمالی ولادیکاوکازNorth Ossetian State University Vladikavkaz
  35دانشگاه فدرال شمال قطب شمالNorthern Arctic Federal University
  36دانشکده فنی نووسیبیرسکNovosibirsk State Technical University
  37دانشگاه ایالتی نووسیبیرسکNovosibirsk State University
  38دانشگاه دوستی ملت روسیهPeoples’ Friendship University of Russia
  39دانشگاه پلی تکنیک تحقیقات ملی پرمPerm National Research Polytechnic University
  40دانشگاه تحقیقات ملی پرمPerm State University National Research
  41دانشگاه اقتصاد روسیه پلخانف Plekhanov Russian University of Economics
  42موسسه زبان روسی روسیه ایالت پوشکینPushkin State Russian Language Institute
  43دانشگاه جدید روسیهRussian New University
  44دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانیRussian State University for the Humanities
  45دانشگاه دولتی تجارت و اقتصاد روسیهRussian State University of Trade and Economics
  46دانشگاه دولتی گردشگری و خدمات روسیهRussian State University of Tourism and Services
  47دانشگاه تحقیقات ملی سامراSamara National Research University
  48دانشگاه کشاورزی ایالت ساراتوف Saratov State Agrarian University
  49دانشگاه ایالتی ساراتوفSaratov State University
  50دانشگاه فدرال سیبریSiberian Federal University
  51موسسه علم و صنعت اسکول کووSkolkovo Instiute of Science & Technology
  52دانشگاه فدرال جنوبی روستوف آن دانSouthern Federal University (Rostov-on-Don
  53دانشگاه ملی تحقیقات فن آوری اطلاعاتPetersburg National Research University of Information Technologies
  54دانشگاه ساخت ابراز هوا فضا   University of Aerospace Instrumentation
  55دانشگاه تکتولوژی و طراحی پترزبورگPetersburg State University of Technology and Design
  56دانشگاه صنعتی دولتی نفتState Petroleum Technological University
  57دانشگاه دولتی فنی ورونژState Technical University Voronezh
  58دانشگاه دولتی برنامه ریزی استفاده از زمینState University of Land Use Planning
  59دانشگاه همگام سازی مسکوSynergy University Moscow
  60دانشگاه فنی دولتی هوا  فضاState Aviation Technical University
  61دانشگاه فدرال اورالUral Federal University
  62دانشگاه فنی و حرفه ای ولگاگرادVolgograd State Technical University
 • ردیففارسی English
  1آکادمی دریایی کشور دریاسالارAdmiral Makarov State Maritime Academy
  2دانشگاه فنی بالتیک به نام اوستینوفBaltic State Technical University
  3دانشگاه کشاورزی بشگیرBashkir State Pedagogical Universit
  4دانشگاه ارتباطات بونچ بروویچ سنت بترزبوزرگBonch-Bruevich Saint - Petersburg State University of Telecommunications
  5دانشگاه گروزنی چچن Chechen State University Grozni
  6موسسه فرهنگ و هنر دولتی چلیابینسکChelyabinsk State Institute of Culture and Arts
  7دانشگاه ماخاکچالا داغستان Dagestan State University Makhachkala
  8دانشکده فنی دان Don State Technical University
  9دانشگاه مالی تحت دولت فدراسیون روسیهFinancial University under the Government of the Russian Federation
  10آکادمی روسیه گرینسین روسیه در مسکوGnesins Russian Academy of Music Moscow
  11دانشگاه ایالتی ارتش هرزن روسیه سنت پترزبورگHerzen State Pedagogical University of Russia Saint Petersburg
  12دانشگاه فنی کوم سومولسک نامورKomsomolsk na  Amure State Technical University
  13دانشگاه ملی تربیت بدنی لسگوفتLesgaft National State University of Physical Education Sport and Health
  14موسسه معماری مسکو - آکادمی دولتی مسکوMoscow Institute of Architecture MARKHI State Academy Moscow
  15دانشگاه فنی و مهندسی الکترونیک و ریاضیMoscow Institute of Electronics and Mathematics Technical University
  16دانشگاه کشاورزی مسکوMoscow State Agricultural University
  17دانشگاه صنعتی دولتی مسکوMoscow State Industrial University
  18دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکوMoscow State Linguistic University
  19دانشگاه معدن دولتی مسکوMoscow State Mining University
  20دانشگاه فنی هوانوردی مسکو Moscow State Technical University of Civil Aviation
  21دانشگاه صنعتی دولتی مسکو "استانکین"Moscow State Technological University “Stankin
  22دانشگاه نساجی دولتی مسکو Moscow State Textile University
  23دانشگاه ایالتی مسکو، اقتصاد، آمار و اطلاعاتMoscow State University of Economics, Statistics and Informatics
  24دانشگاه فنی علوم مکانیک مسکوMoscow State University of Mechanical Engineering
  25دانشگاه هنر های چاپی مسکو Moscow State University of Printing Arts
  26دانشگاه دولتی تکنولوژی و مدیریت مسکوMoscow State University of Technology and Management
  27دانشگاه فنی و مهندسی مخابرات مسکوMoscow Technical University of Communications and Informatics
  28دانشگاه فنی دولتی مورمانسکMurmansk State Technical University
  29مرکزتحقیقات ملی دانشگاه فنی ایرکوتسکNational Research Irkutsk State Technical University
  30دانشگاه فنی و مهندسی نیژنی نووگورود - الکسیفNizhni Novgorod State Technical University
  31دانشگاه تحقیقات ملی اگارف موردویاOgarev Mordovia State University National Research
  32دانشگاه دولتی علوم اجتماعی Russian State Social University
  33دانشگاه هنرهای تئاتر روسیهRussian University of Theatre Arts
  34دانشگاه الکترونیکی سنت پترزبورگSaint Petersburg Electrotechnical University
  35کنسرواتوار دولتی سنت پترزبورگSaint Petersburg State Conservatory
  36دانشگاه فنی و مهندسی جنگل سنت پترزبورگSaint Petersburg State Forest Technical University Saint Petersburg
  37دانشگاه کشاورزی ایالتی سنتر پترزبورگSaint Petersburg State Agrarian University Saint Petersburg
  38دانشگاه فنی و مهندسی دولتی سنت پترزبورگSaint Petersburg State Institute of Technology Technical University
  39دانشگاه حمل و نقل عمومی سنت پترزبورگState Petersburg State Transport University Saint Petersburg
  40دانشگاه ایالتی سنترال پاریس معماری و مهندسی عمرانSaint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
  41دانشگاه ایالتی سن ژوپرسی دانشگاه مهندسی و اقتصادSaint Petersburg State University of Engineering and Economics  Engecon
  42دانشگاه فرهنگی و هنر دولتی سنت پترزبورگSaint Petersburg State University of Culture & Arts
  43دانشگاه فنی ساماراSamara State Technical University Samara
  44دانشگاه فنی ساراوتفSaratov State Technical University
  45دانشگاه دولتی جنوب غربیSouth West State University
  46دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ، اقتصاد و مالیSt. Petersburg State University of Economics and Finance
  47دانشگاه فنی دریایی ایالات متحده سن پترزبورگ، سن پترزبورگState Marine Technical University of St. Petersburg, Saint Petersburg
  48دانشگاه دولتی مدیریتState University of Management
  49استروگانوف دانشگاه هنر و صنعت مسکوStroganov Moscow State University of Arts and Industry
  50دانشگاه فنی تامبوTambov State Technical University
  51دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه رادیو الکترونیکTomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
  52دانشگاه فنی دولتی اورالUral state technical university
  53دانشگاه دولتی VoronezhVoronezh State University
 • ردیففارسیEnglish
  1دانشگاه لومونوسف مسکوLomonosow Moscow State University
  2دانشگاه نووو سیبریسکNovosibirsk State University
  3دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگPavlov FirstSaint Petersburg State medical University
  4دانشگاه پزشکی اودوکیموف مسکو (فقط دندانپزشکی)A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
  5دانشگاه پزشکی سیچنوا مسکو (فقط داروسازی)Sechenov First Moscow State Medical University