لیست دانشگاه های لهستان

تحصیل در لهستان | موسسه نادین کاوش

 لیست دانشگاه های لهستان

 • ردیفدانشگاهUniversity
  1آکادمی موسیقی، کراکوفAcademy of Music, Krakow
  2دانشگاهJagiellonian University
  3دانشگاه جوزف اشلسودسکی در تربیت بدنی در ورشوJosef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
  4آکادمی موسیقی کارول شیمانوسکیKarol Szymanowski Academy of Music, Katowice
  5نانسی مؤسسه زیستشناسی تجربی آکادمی علوم لهستانNencki Institute of Experimental Biology of Polish Academy of Sciences
  6دانشگاه هنر در پزنانUniversity of Arts in Poznan
  7دانشگاه سیلیس در کاتوویتسUniversity of Silesia in Katowice
  8دانشگاه ورشوWarsaw University
 • ردیفدانشگاهUniversity
  1آکادمی علومAcademy of Sciences
  2آکادمی علوم و فناوری - کراکوفAcademy of Science & Technology – Krakow
  3دانشگاه آدم میکیویچ، پوزنانAdam Mickiewicz University, Poznan
  4Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica – AGH
  5دانشگاه نیکولا کوپرنیک، تورونNicolaus Copernicus University, Torun
  6دانشگاه فرییدیک شپین موسیقیFryderyk Chopin University of Music
  7دانشگاه گدانسکGdansk University of Technology
  8دانشگاه لازارسکیLazarski University
  9دانشگاه پلی تکنیک لودزLodz Polytechnic University
  10دانشگاه لودزLodz University
  11دانشگاه پلی تکنیکPolytechnic University – Rzeszow
  12دانشگاه پلی تکنیکPolytechnic University Tadeusz Kosciusko Krakow
  13دانشگاه پلی تکنیک ورشوPolytechnic University, Warsaw
  14دانشگاه پلی تکنیک WroclawPolytechnic University, Wroclaw
  15دانشگاه تکنولوژی پوزنانPoznan University of Technology
  16آکادمی موسیقیStanislaw Moniuszko Academy of Music
  17دانشگاه فناوری اطلاعات و مدیریتUniversity of Information Technology & Management , Rzeszow
  18دانشگاه ویسولاVistula University
  19دانشگاه علوم پزشکی ورشوWarsaw University of Life Sciences
  20دانشگاه وروکولوWroclaw University
  21دانشگاه علوم زیست محیطی و علوم زیستیWroclaw University of Environmental & Life Sciences
 • ردیفدانشگاهUniversity
  1دانشگاه جگیه-لونیانJagiellonian University
  2دانشگاه پزشکی لودزUniversity of Medical Lodz
  3دانشگاه پزشکی ورشوMedical University of Warsaw
  4دانشگاه پزشکی وروکلاوWroclaw Medical University
  5دانشگاه پزشکی سیلسیاMedical University Silesia
  6دانشگاه علوم پزشکی گدانسکMedical university of Gdansk