لیست دانشگاه های نروژ

تحصیل در نروژ | موسسه نادین کاوش

 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه علوم پزشکی نروژNorwegian University of Life Sciences
  2دانشگاه علم و صنعت نروژیThe Norwegian University of Science & Technology
  3دانشگاه آگارThe University of Agder
  4دانشگاه برگنThe University of Bergen
  5دانشگاه اسلوThe University of Oslo
  6دانشگاه استاوانگرThe University of Stavanger
  7دانشگاه ترومسو - دانشگاه قطب شمال نروژThe University of Tromsø - The Arctic University of Norway
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1مدرسه کسب و کار BIBI Business Schools
  2دانشکدۀ الهیات نروژThe Theological Faculty
  3دانشگاه هنرهای زیبا در اسلوFine Art in Oslo
  4دانشگاه و کالج ژوویکGUC University College in Gjovik
  5کالج هنر در برگنKHiB Art College in Bergen
  6کالج علوم لجستیک دانشگاه مولده Molde University College-Academic Science in Logistics
  7کالج دانشگاه نارویکNarvik University College
  8کالج موسیقی نروژNorway's music college
  9دانشکده مدیریت اقتصادی و تجاری نروژیNorwegian School of Economics and Business administration
  10دانشکده علوم ورزشی نروژیNorwegian School of Sport Sciences
  11دانشکده علوم کاربردی دانشگاه اسلو و اکرشوسOslo and Akershus University College of Applied Sciences
  12آکادمی ملی هنرهای اسلوOslo National Academy of the Arts
  13معماری و طراحی مدارس اسلوThe Oslo School Architecture and Design
  14کالج دانشگاه جنوب شرقی نروژUniversity College of Southeast Norway
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1کالج دانشگاه الساندAalesund University College
  2آکادمی آرکایو اسلوArchive Academy, Oslo
  3پردیس کریستینیا مدرسه، اسلوCampus Kristiania School, Oslo
  4دانشکده دیاکون ژیمت، اسلوDiakonhjemmet University College, Oslo
  5کالج دانشگاه هارشتادHarstad University College
  6کالج نسناCollege in Nesna
  7دانشگاه علوم کاربردی داخلی نروژInland Norway University of Applied Sciences
  8کالج دانشگاه ترون دلاگ شمالیNord-Trøndelag University College
  9دانشکده فناوری اطلاعات نروژیNorwegian School of Information Technology
  10کالج دانشگاه آستفولدØstfold University College
  11کالج دانشگاه رودلف استاینر، اسلوRudolf Steiner University College ، Oslo
  12آکادمی ملی هنرهای اسلوOslo National Academy of the Arts
  13کالج سامیSami College
  14کالج دانشگاه سورترون دلاگSor-Trondelag University College
  15کالج دانشگاه ولداVolda University College
  16دانشگاه ارتباطات وستر دالزWesterdals School of Communication, Oslo
  17دانشگاه علوم کاربردی غربی نروژWestern Norway University of Applied Sciences
 • ردیفنام دانشگاهUniversity name
  1دانشگاه اسلوUniversity of Oslo
  2دانشگاه برگنUniversity of Bergen
  3دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژNorwegian University of Science and Technology
  4دانشگاه قطبی تروموسوUniversity of Tromso the Arctic