بایگانی براساس 20 دسامبر,2018

شما در حال مشاهده بایگانی سایت بر اساس تاریخ هستید.

,

مشاغل موردنیاز آلمان 2018

همه ساله، دولت آلمان لیستی از مشاغلی که میزان درخواست برای آنها بسیار کمتر از میزان شغل موجود است،  تحت عنوان لیست مشاغل موردنیاز (لیست سفید)،...
ادامه مطلب