آقای احمدرضا عظیمی زاده

مدیر امور بین الملل

مدیران مجموعه
آدرس دانشگاه
آدرس: مشهد، بولوار فردوسی، نبش فردوسی ۲، مجتمع ونوس واحد ۴۰۳
در تماس باشید